Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Λιμεναρχείου Ιερισσού

Την 20-01-2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ θα διεξαχθεί, στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής, μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Λιμαρχείου Ιερισσού.

Κατηγορία:


Wildcard SSL