Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καρεκλών, γραφείων και επίπλων προς κάλυψη αναγκών του Κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Περιφερειακών κτιρίων.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ #8.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στο εξής τηλέφωνο : 213137 1300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια καρεκλών, γραφείων και επίπλων προς κάλυψη αναγκών του Κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Περιφερειακών κτιρίων», μέχρι και την 04–02–2021 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL