Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (02) συστημάτων ανέπαφης και ταχείας θερμομέτρησης (SmartGate) για την είσοδο του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ #8.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα : 213137 4406 & 213137 4389 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια δύο (02) συστημάτων ανέπαφης και ταχείας θερμομέτρησης (SmartGate) για την είσοδο του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19» μέχρι και την 19–02–2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL