Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 15/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανο-ηλεκτρολογικών, του αντιρρυπαντικού Πλοίου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Π.Λ.Σ. 416 με συστημικό αριθμό -104655-

 

Προηγούμενες αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

http://www.hcg.gr/node/24028 

http://www.hcg.gr/node/24188

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL