Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02-04-21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του “4ου τακτικού μέλους της Επιτροπής  διενέργειας διαδικασιών  σύναψης δημοσίων συμβάσεων (πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ) έτους 2019-2020’’ .

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL