Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

για την αντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής ΄΄

(α) Παρακολούθησης-Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και

(β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς ΦΠΑ΄΄, έτους 2019-2020

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL