ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Δημητρίου
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 24-07-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:45’, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως ιχθυέμπορος, διακινήσατε αλιεύματα για εμπορία –πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων “ΝΙΚ. ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με το Νο 3846/23-07-2021 δελτίο αποστολής-τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών), χωρίς ν' αναγράφετε σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει».Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL