ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 16/2021

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου Παύλου
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 10-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:20’ , στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως ιχθυοπαραγωγός , διακίνησε αλιεύματα για εμπορία –πώληση προς την Εταιρεία εμπορίας ιχθύων ‘’ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι.-ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε’’ με τoΝο. 441/09-08-2021 δελτίο αποστολής , χωρίς ν' αναγράφετε σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει.Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL