ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ –Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 27-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:50’, στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως εταιρεία εργολαβική μετακομιδών & διεθνών μεταφορών εισαγωγών-εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, διακίνησε αλιεύματα για εμπορία –πώληση προς τον ιχθυέμπορο ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ευστράτιο του Πασχάλη σύμφωνα με τo Νο 7374/27-07-2021 δελτίο αποστολής, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ. της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL