ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 22/2021 Κ.Λ.Θ./Α΄Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΔΑΒΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 02-10-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:40’, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως αλιέας, διακίνησε αλιεύματα για εμπορία – πώληση προς την ‘’ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’’ με τo Νο. 83/01-10-2021 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει». Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β΄/30-08-2017).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL