ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΑΡ ΑΕ» (Διακρ. τίτλος: ΛΑΜΑΡ ΑΕ)
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Την ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:05 στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως εταιρεία εκμετάλλευσης υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, με τo αριθμ.: 718/21-09-2021 δελτίο αποστολής διακίνησε ιχθύες για εμπορία –πώληση προς την ιχθυέμπορο ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ελισσάβετ, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό τις ενδείξεις: α) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αρίθμ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει. Άρθρο 36 παράγραφος 1Α & 1 Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ. του ιδίου άρθρουην 23-09-2021

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL