ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. 24 Κ.Λ.Θ/ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 02-10-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:25 στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως εταιρεία εκμετάλλευσης υδατοκαλλιεργητικών μονάδων,με τo Νο.: 20/01-10-2021 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής) διακίνησε ιχθύες για εμπορία –πώληση προς την «ΑΦΟΙ ΠΟΪΡΑΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ», χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Γ

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL