ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. 25 Κ.Λ.Θ/ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 02-10-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:10’ στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως αλιέας, με τo Νο.416/01-10-2021 τιμολόγιο διακίνησε αλιεύματα για εμπορία –πώληση προς τον ιχθυέμπορο ‘’ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ’’, χωρίς να αναγράφει σε αυτό τις ενδείξεις: περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προϊόντων καθώς και επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει (Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL