ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΑΓΩΝΗΣ Κ. –ΠΑΓΩΝΗΣ Δ.«ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ Α/Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ IVΝ.Θ. 1071»
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 19-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:15 στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως ιδιοκτήτες του αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ IVΝ.Θ. 1071,με τoαριθμ.: 3848/19-10-2021 δελτίο αποστολής διακίνησαν ιχθύες για εμπορία –πώληση προς την ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι. –ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε., χωρίς ν' αναγράφουν σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει σύμφωνα με άρθρο 36 παράγραφος 1 Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ. του ιδίου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL