ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑτου Αθανασίου
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 19-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:50’ στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, ως ιχθυέμπορος, με τo Νο.218/19-10-2021 δελτίο αποστολής διακίνησε αλιεύματα για εμπορία –πώληση προς την “ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι. –ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε.” , χωρίς να αναγράφει σε αυτό την ένδειξη:επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει.Σύμφωνα με Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ του ίδιου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL