ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
Συμπλοιοκτησία “ΔΕΛΗΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΔΕΛΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”του α/Κ“ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ’’ Ν.Θ.834
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως συμπλοιοκτησία του αλιευτικού σκάφους “ ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ’’ Ν.Θ. 834, διακίνησεαλιεύματα για εμπορία –πώληση προς την “ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”με τoΝο 72/21-10-2021 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), χωρίς ν' αναγράφεισε αυτό την ορθή ένδειξητης εμπορικήςκαι επιστημονικής ονομασίας του είδους όπως ισχύει και συγκεκριμένα αντί για το είδος “Pagellus bogaraveo” (Κεφαλάς) που διακίνησε ανέγραφε παραπλανητικά το είδος “Pagellus acarne” (Μουσμούλι). Άρθρο 36 παράγραφος 1 Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
3 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL