ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. 31.21 Κ.Λ.Θ/ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑγροτικόςΣυνεταιρισμός“ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:15 ́ στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως αγροτικός συνεταιρισμός “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, διέθεσε ιχθύες για εμπορία –πώληση προς την εταιρεία “ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ” με τo Νο: 119/23-09-2021 τιμολόγιο, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει. Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ. του ιδίου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL