ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. 01/22 Κ.Λ.Θ/Α΄Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΕΗΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Α/Κ ΚΑΠ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ν.Κ. 250)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:30 στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, με τo αριθμ.: 1153/06-12-2021 δελτίο αποστολής (μη τιμολογημένων αποθεμάτων) διακίνησε ιχθύες για εμπορία – πώληση προς την “ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι. –ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε.”, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει. Άρθρο 36 παράγραφος 1 Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β΄/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ. του ιδίου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL