Επικουρική Ακτοφυλακή

 

 

 

 

 

 

 

Με το Νόμο 4029/2011 συστάθηκε Επικουρική Ακτοφυλακή, η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατηγορία:


Wildcard SSL