Ενεργοί Πολίτες - Καθαρές Θάλασσες

To θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί αγαθό ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας και είναι άμεσα συνυφασμένο
με την οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη.

Για την Ελλάδα, μια κατεξοχήν θαλασσινή χώρα, με τεράστια ακτογραμμή και πλήθος νησιών η αποτελεσματική προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι στόχος υψίστης προτεραιότητας.

Η ενεργοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων μας.

Με συντονισμένη δράση και αρμονική συνεργασία μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του πολύτιμου φυσικού μας πλούτου.

 

Οι θάλασσες μας κινδυνεύουν από:

-τα απορρίματα σε θάλασσες & ακτές

-τα απόβλητα από παράκτιες δραστηριότητες

-την λειτουργική και ατυχηματική ρύπανση από πλοία

-τα απόβλητα των λιμενικών εγκαταστάσεων


 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

- Διατηρώ καθαρές θάλασσες και ακτές

- Χρησιμοποιώ πάντα τα δοχεία περισυλλογής απορριμάτων όταν είμαι στην ακτή ή σε πλοίο

- Ενημερώνω άμεσα την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή για κάθε περιστατικό ρύπανσης που διαπιστώνω

- Δίνω πληροφορίες για την τοποθεσία, το χρόνο, το είδος, την ποσότητα και την πηγή προέλευσης της ρύπανσης

 

Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας μας.

 

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL