ΜΑΣΣΑΛΙΑ

ΕΔΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση: 
29 Grand Rue, 13002, Marseilles, France
Τηλ: 
0033491903397
Fax: 
0033491904842
Email: 
hma.massalia(@)hcg.gr

Wildcard SSL