ΣΑΓΚΑΗ

ΕΔΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΣΑΓΚΑΗΣ
Διεύθυνση: 
Suite 2207, Litong Plaza 1350 North Sichuan Road Hongkou District, 200080, Shanghai
Τηλ: 
0086 2166989950
Fax: 
0086 2166985502
Email: 
hma.shanghai(@)hcg.gr

Wildcard SSL