Οργανόγραμμα

 
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Οργανόγραμμα Α.ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ

        Hellenic Coast Guard Organigramme

 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
 
   α) Αρχηγός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής
   β) Α΄ 
Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
   γ) Β΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
   δ) Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
   ε) Διευθυντές Κλάδων 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
   
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
1. ΚΛΑΔΟΣ Α΄: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
    α. Διεύθυνση Επιχειρήσεων
    β. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
    γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
    δ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
    ε. Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
   στ. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
 
2. ΚΛΑΔΟΣ Β΄: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   α. Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας
   β. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
   γ. Διεύθυνση Εκπάιδευσης Ναυτικών
   δ. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
  ε. Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
  στ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 
3. ΚΛΑΔΟΣ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
   α. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών 
   β. Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
   γ. Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
   δ. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 
4. ΚΛΑΔΟΣ Δ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
   α. Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
   β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
   γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών
   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
   1. Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος
   2. Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
   3. Υπηρεσία Υγειονομικού
   4. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων 
  5. Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών 
   6. Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών
   7. Επισκευαστικές Βάσεις
   8. Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
       α) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών
       β) Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.
       γ) Σχολή Λιμενοφυλάκων
   9. Υπηρεσία Μουσικής
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  1. Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) (Πλην αεροπορικού τομέα)
   2. Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ)
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  Ταμείο Αρωγής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  1. Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών σε περίπτωση έντασης, κρίσης ή για την εκτέλεση               ειδικής αποστολής και κατά την εκτέλεση αυτής. 
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
   
 
α) 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τον Πειραιά και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της νήσου Κυθήρων, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
 
β) 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας.  
        
γ) 3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της βορείως της άκρας Πετηνάρι, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.
 
δ) 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, βόρειας Βοιωτίας και Εύβοιας.
 
ε) 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ ΑΚΤ με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτολωακαρνανίας επί των ακτών της νοτίως της άκρας Πετηνάρι, Αχαϊας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, νότιας Βοιωτίας επί των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και η νήσος Κύθηρα της Περιφέρειας Αττικής.
  
στ) 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου, Πάρου και Νάξου.
 
ζ) 7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.
 
η) 8η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου.
 
θ) 9η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
 
II. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
   α) Κεντρικά Λιμεναρχεία
   β) Λιμεναρχεία
   γ) Λιμενικοί Σταθμοί
   δ) Λιμενικά Τμήματα
 
III. ΕΔΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
 
IV. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Κατηγορία:


Wildcard SSL