Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

- Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και έχει ως αποστολή, τη διερεύνηση εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων διαφθοράς.

- Εποπτεύεται από τη Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, το ανακριτικό της έργο τελεί υπό την εποπτεία  του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών είτε του αρμόδιου Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου ενώ παράλληλα η διοικητική εποπτεία του προσωπικού της ανήκει στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής.

- Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσία συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, χωρών της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις αντίστοιχα.  

- Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (πρώην Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 και διέπεται στη λειτουργία της από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. 


Wildcard SSL