Πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος διαδικασίας μοριοδότησης, Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 και Πρόγραμμα Υψομέτρησης

Ανακοινώνεται ότι την 09-7-2014 ημέρα Τετάρτη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2:

Α) Οι ανά κατηγορία Πίνακες Συμμετεχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2014 (Πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχων Α.Ε.Ν./Πλοιάρχων και Πτυχιούχων Α.Ε.Ν./Μηχανικών) κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης και

Β) Ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οικείο Αλφαβητικό Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ στην Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ), κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

14-07-2014

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00

 

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ε. έως και ΖΩΤΟΥ Δ. (γυναίκες υποψήφιες)

14-07-2014

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:30

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Λ. έως και ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.-Χ. (γυναίκες υποψήφιες)

14-07-2014

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:00

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΚΥΡΚΙΝΗ Μ. έως και ΠΑΝΤΑΖΗ Ι. (γυναίκες υποψήφιες)

 

14-07-2014

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:30

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. έως και ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Α. (γυναίκες υποψήφιες)

15-07-2014

ΤΡΙΤΗ

08:00

 

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΤΑΜΠΟΥΚΟΥ Α. έως και ΨΩΜΑ Δ. (γυναίκες υποψήφιες)

15-07-2014

ΤΡΙΤΗ

09:00

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Φ.-Κ. έως και ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Δ. (άνδρες υποψήφιοι)

15-07-2014

ΤΡΙΤΗ

09:30

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΓΑΝΩΤΗΣ Κ. έως και ΚΡΙΤΣΙΩΝΗΣ Π.-Μ. (άνδρες υποψήφιοι)

15-07-2014

ΤΡΙΤΗ

11:00

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ Α. έως και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. (άνδρες υποψήφιοι)

15-07-2014

ΤΡΙΤΗ

12:30

  Σχολή Λιμενοφυλάκων

από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. έως και ΨΩΡΑΣ Μ. (άνδρες υποψήφιοι)

 

Οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει κατά την παρουσίαση τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Κατηγορία:


Wildcard SSL