Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 - Προθεσμία υποβολής Ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 αναρτήθηκαν την 06-10-2014 ημέρα Δευτέρα στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2. 

Οι τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) τυχόν ενστάσεων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτέλεσης δύο Προσωρινών Διαταγών του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες και αφορούν σε έναν υποψήφιο πτυχιούχο Α.Ε.Ι. του Τεχνολογικού τομέα και έναν υποψήφιο πτυχιούχο Μηχανικό προέλευσης Α.Ε.Ν., αντίστοιχα.

Η προθεσμία υποβολής των εντάσεων στο Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται από την 7η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη έως και την 16η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη.

Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων – Κατάταξης  υποψηφίων δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), αφού προηγουμένως έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία εν λόγω Προέδρου (τηλ.: 210 - 4191705).

Κατηγορία:


Wildcard SSL